Oferta

Specjalizujemy się w zakresie projektowania, przygotowania inwestycji oraz realizacji:
 • budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych
 • budynków użyteczności publicznej
 • budynków sakralnych
 • obiektów biurowych
 • obiektów o charakterze przemysłowym
 • obiektów o charakterze medycznym i farmaceutycznym (szpitale, laboratoria, apteki)
  Nasze biuro oferuje również
 • adaptacje projektów gotowych
 • projekty aranżacji wnętrz
 • projekty restauracji i renowacji obiektów zabytkowych
 • inwentaryzacje budowlane
 • sprawdzanie stanu technicznego obiektów
 • zakładanie książek obiektów budowlanych oraz ich systematyczne prowadzenie z terminowym wykonaniem koniecznych kontroli okresowych
 • opracowanie przedmiarów, kosztorysów i zestawień materiałów
 • kierowanie budową
 • nadzór inwestorski
 • nadzór nad pracami w obiektach zabytkowych